Menu BIRD GARDEN SUBTEAMĐang tải player

Mã nhúng

WEEKLY IDOL Theo dõi Autoplay

[VIETSUB] WEEKLY IDOL EP.326 - SEWOON, SAMUEL, MXM, JBJ (FULL CAP)

01/01/1970 - 07:00 · 4251

Giải trí

• Phụ đề tiếng Việt được thực hiện bởi Bird Garden Team. Làm ơn không re-up và mang ra ngoài dưới mọi hình thức!
• Link Page: https://www.facebook.com/produce101vietnam/

Bình luận