Menu BIRD GARDEN SUBTEAMĐang tải player

Mã nhúng

THE RETURN OF SUPERMAN Theo dõi Autoplay

[VIETSUB] WANNA ONE – THE RETURN OF SUPERMAN EP. 195

Giải trí

• Phụ đề tiếng Việt được thực hiện bởi Bird Garden Team. Làm ơn không re-up và mang ra ngoài dưới mọi hình thức!
• Link Page: https://www.facebook.com/produce101vietnam/
.
• Translator: Nheo, Simplex, Sói
• Timer: Sói, M
• Typesetter + Encoder: Sói
• Banner: Prim
• Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ các sản phẩm của Subteam!
--
VIETSUB BY BIRD GARDEN TEAM
PLEASE DO NOT RE-UP! THANKS!

the return of superman wanna one video Giải trí

Bình luận